De dood van het stoffelijk lichaam

Wat zouden mensen moeten weten over de dood? Ik vind dit een belangrijke vraag omdat het leven ineens voorbij kan zijn. En wat dan? Wat ga je dan doen? Omdat religie minder populair is geworden in de westerse wereld zijn steeds meer mensen tot de conclusie gekomen dat het leven na de dood afgelopen is. …

Nanobots en Morgellons

In verschillende artikelen heb ik al wel iets geschreven over nanobots. Een tijdje geleden stootte ik echter op een informatiebron welke een nieuw licht hierop wierp. Ik was in de veronderstelling dat, wanneer nanobots eenmaal in je bloedbaan zitten, je ze er nooit meer uitkrijgt. Nu blijk je toch iets te kunnen doen om nanobots …

Het ego en de ziel

Alles komt voort uit het denken. Om die reden zou je het bestaan als een mentale constructie kunnen zien. Wat we met de zintuigen waarnemen moeten we eerst creëren. Zonder waarnemer is er niets om waar te nemen. Een waarnemer creëert zijn eigen waarneming. We creëren uit het veld van oneindige mogelijkheden ons bestaan. We …

Moeten we meer in het NU zijn?

Je kunt niet in het NU leven. Je kunt alleen maar in de tijd leven. De tijd is volgens het woordenboek een opeenvolging van ogenblikken. Tijd impliceert om die reden altijd verleden of toekomst. Het NU maakt, in principe, geen deel uit van tijd omdat het zich tussen verleden en toekomst bevind. Het heden heeft …

Leven we in een hologram? Deel 2

Er gebeuren zoveel dingen die onverklaarbaar lijken te zijn. We staan er niet altijd bij stil. En als er iets onverklaarbaars gebeurd dan denken we zoiets van ‘hoe kan dat nu gebeuren?’ Maar verder dan dat komen we niet. De klassieke wetenschap veegt het allemaal van tafel door te beweren dat je verbeelding met je …

Mijn scheppingsverhaal

Er bestaat een liefdevolle, intelligent denkende, niet stoffelijke aanwezigheid in alles en iedereen. Deze intelligent denkende aanwezigheid is de bron van alles. Ik noem dit “De Bron” omdat alles en iedereen eruit voortkomt. Het wordt ook God genoemd en heeft nog vele andere namen. Elke religie heeft hier zo zijn eigen ideeën over maar in de meeste …

Leven wij in een hologram? Deel 1

Door mijn interesse in de essentie van het leven ontdekte ik een boek met als titel “The holographic Universe” geschreven door Michael Talbot in 1991. Ja, toen al werd er heftig nagedacht over hoe het leven, technisch gezien, in elkaar zit. Of we ooit met zekerheid kunnen zeggen dat we het begrijpen is maar zeer …

Het Creatieproces

Als je de titel van dit artikel in ogenschouw neemt, zou je kunnen denken dat het over kunst gaat. Dit is echter niet het geval. De artikelen op deze website gaan voornamelijk over de diepere levensvragen en daar valt kunst buiten. In mijn vorige artikel over bewustzijn heb ik proberen duidelijk te maken dat creatie …

Bewustzijn

Wat is dat nu eigenlijk precies. Er zijn zoveel meningen over maar voor de meeste onder ons is het toch maar een vaag begrip. Ook voor mij. Maar toch wil ik proberen of ik er iets zinnigs over kan schrijven. Het woord bestaat uit twee delen namelijk “bewust” en “zijn”. “Zijn” lijkt op het eerste …