Mijn scheppingsverhaal

Er bestaat een liefdevolle, intelligent denkende, niet stoffelijke aanwezigheid in alles en iedereen. Deze intelligent denkende aanwezigheid is de bron van alles. Ik noem dit “De Bron” omdat alles en iedereen eruit voortkomt. Het wordt ook God genoemd en heeft nog vele andere namen. Elke religie heeft hier zo zijn eigen ideeën over maar in de meeste …

Leven wij in een hologram? Deel 1

Door mijn interesse in de essentie van het leven ontdekte ik een boek met als titel “The holographic Universe” geschreven door Michael Talbot in 1991. Ja, toen al werd er heftig nagedacht over hoe het leven, technisch gezien, in elkaar zit. Of we ooit met zekerheid kunnen zeggen dat we het begrijpen is maar zeer …

Het Creatieproces

Als je de titel van dit artikel in ogenschouw neemt, zou je kunnen denken dat het over kunst gaat. Dit is echter niet het geval. De artikelen op deze website gaan voornamelijk over de diepere levensvragen en daar valt kunst buiten. In mijn vorige artikel over bewustzijn heb ik proberen duidelijk te maken dat creatie …

Bewustzijn

Wat is dat nu eigenlijk precies. Er zijn zoveel meningen over maar voor de meeste onder ons is het toch maar een vaag begrip. Ook voor mij. Maar toch wil ik proberen of ik er iets zinnigs over kan schrijven. Het woord bestaat uit twee delen namelijk “bewust” en “zijn”. “Zijn” lijkt op het eerste …

Hersenspoelen

Wat voor een raar woord is dat? Alsof je het brein met een sopje kan schoonvegen. Hoewel dit woord vaak wordt geassocieerd met sekten of met ideologieën betekent het, fundamenteel gezien, niets anders dan dat er wordt getracht gefixeerd gedachtegoed te vervangen voor ander gedachtegoed omdat vervolgens ook te kunnen fixeren. Als je in iets …

Wat is liefde?

Als er iets is wat je niet echt kan verklaren dan is het wel liefde. En toch wil ik in dit artikel een poging doen in die richting. Je zou op het eerste gezicht denken dat liefde te maken heeft met aantrekkingskracht. Mensen voelen zich aangetrokken tot elkaar. Verliefdheid tussen twee mensen lijkt zich uiteindelijk …

Hoe om te gaan met kritiek?

Het geven of ontvangen van kritiek is een breed onderwerp, maar ik ga een poging doen om dit onderwerp wat te belichten in dit artikel. Ik hoop dat je er iets aan hebt als je het leest. Wat is kritiek? Ik ga er mijn eigen definitie aan geven. Kritiek is iets of iemand beoordelen. Je …

Is er zoiets als de waarheid?

Je leest dit artikel op eigen risico. Ik sta niet in voor de gevolgen. Je bent gewaarschuwd! Er is voor ons geen groter mysterie dan de waarheid. De reden hiervoor is dat het bestaan zelf geen waarheid bevat. Je kunt geen waarheid vinden in de wereld om je heen omdat iedereen het anders waarneemt en …

Mijn pleidooi voor de theïst

Als je mijn pleidooi voor de atheïst hebt gelezen dan weet je dat ik God zie als en absolute nietsheid of een absoluut potentieel. Maar ik ben ook van mening dat je kwaliteiten aan die absolute nietsheid zou kunnen verbinden die niet direct de kwalificatie van een nietsheid in het gedrang brengen of als een …

Mijn pleidooi voor de atheïst

De atheïst gelooft niet in een god of goden. In feite gelooft een atheïst niet dat er een oorzaak is voor de schepping. Ik denk dat hierin een kern van waarheid schuil zou kunnen gaan waar atheïsten misschien niet bij stilstaan. God wordt in de meeste religies gezien als de schepper van het universum. Elke …