Algemene voorwaarden

De auteur van de site “Gedachtenkronkels” is op geen enkele manier verantwoordelijk voor wat je met deze informatie doet of hoe die op je inwerkt.

Je leest mijn artikelen op eigen risico.

De lezer beseft dat mijn informatie van een speculatieve aard is met enkel als doel om je te stimuleren er zelf over na te denken en eventueel tot eigen conclusies te komen.

Je kunt dan ook geen schadeclaims indienen aan de auteur van deze site omdat je vindt dat je mentale schade hebt geleden door het lezen van zijn artikelen.