Het Kroontjesvirus

Wat is een virus? Wikipedia legt het allemaal uit voor ons. Ik heb een aantal van deze beweringen verzameld en geef er mijn visie op voor wat die waard is.
“Een virus is een microscopisch klein deeltje dat bestaat uit erfelijk materiaal, verpakt in een eiwitomhulsel.”

Voor alle duidelijkheid: een ‘deeltje’ is een kleine hoeveelheid materie. ‘Erfelijk materiaal’ dat zijn de genen die onze erfelijkheidsfactoren bepalen en zijn een deel van ons DNA. Volgens de Bioloog Bruce Lipton doen genen op zich niets. Ze moeten op een of andere manier worden geactiveerd. Ik krijg sterk de indruk dat dit ook zo is met virussen. Dit wordt je misschien duidelijk als je verder leest.

“Virussen worden pas biologisch actief als ze cellen van levende organismen binnendringen.”

Hier wordt de indruk gewekt dat een microscopisch kleine hoeveelheid materie zich zou kunnen verplaatsen. Hoe materie een cel kan binnen dringen is mij een raadsel. Materie, bijvoorbeeld een bouwstof kan door een cel worden opgenomen. Toxines kunnen ook door cellen worden opgenomen maar dat zou ik toch geen binnendringen durven noemen. Dan lijkt het meer op een levend organisme dat zich kan verplaatsen en dat is een virus toch niet?

“Virussen hebben geen eigen voortplantingsapparaat en geen eigen stofwisseling. Ze zijn daarom volledig afhankelijk van gastheerorganismen. Virussen voldoen niet aan gebruikelijke criteria voor de definitie van leven.”

Om te kunnen spreken van leven moet er sprake zijn van het vermogen om zich in stand te houden, te groeien en zich voort te planten. Een ander criterium voor leven is celdeling.

Als we gaan beweren dat een virus leeft dan moeten we een nieuwe betekenis aan het woord leven toekennen. De wetenschappers zijn het hier niet over eens. Het lijkt mij wel erg ver gezocht om de definitie van leven te gaan aanpassen omdat erfelijk materiaal in staat is zich te vermenigvuldigen via een levend organisme. Maar goed wie ben ik om dit soort wetenschappers tegen te spreken.

“De diameter van een virusdeeltje is tussen de 20 en 300 nanometer. Hierdoor is een virus niet met een gewone microscoop te zien. Dat kan wel met een elektronenmicroscoop.”

“Virussen worden overal aangetroffen waar zich leven bevindt en bestaan waarschijnlijk al sinds de eerste cellen zich ontwikkelden.”

We spreken toch over erfelijk materiaal verpakt in een eiwitomhulsel. Het lijkt mij dan ook logisch dat het in elk levend organisme kan worden aangetroffen.

Kijken we door een elektronenmicroscoop dan zien we dus gewoon wat erfelijk materiaal bestaand uit genen als we de definitie van Wikipedia moeten geloven. Waarom we dat dan een virus noemen daar kan ik met mijn pet niet bij. Maar goed, ik ben dan ook geen bioloog laat staan een viroloog.

“Anno 2020 heeft nog geen van deze hypotheses geleid tot een sluitende theorie voor het ontstaan van virussen, en vindt er continu wetenschappelijk onderzoek plaats om de vragen te beantwoorden over de herkomst van virussen en of ze al dan niet levend zijn.”

Dus nu weten we niet meer waar erfelijk materiaal vandaan komt? Het is toch gewoon een onderdeel van ons DNA? Dat ze niet levend zijn dat is toch overduidelijk. Natuurlijk moet je een andere definitie voor leven gaan ontwikkelen als je van levenloze materie levende materie wilt maken.

“Er is geen sluitende definitie van leven, zodat er nog niet gezegd kan worden of virussen leven.”

Ik dacht toch dat we een zeer sluitende definitie hebben voor wat we onder leven verstaan. Waarom gaan we nu hierover zo moeilijk doen. Maar goed het zal wel aan mij liggen en mijn beperkte kennis over dit onderwerp.

Ik heb er verschillende andere woordenboeken op nageslagen maar ze vertellen allemaal min of meer hetzelfde.

Laten we dan eens kijken of er wetenschappers zijn of medische professors die wel in staat zijn om uit te leggen wat een virus nu eigenlijk is.

Op het internet vond ik een persoon genaamd Andy Kaufman, een Amerikaanse medische professor, die recent nogal veel stof heeft doen opwaaien omdat hij met een heel ander verhaal komt dan wat men in de medische wetenschap onder een virus lijkt te verstaan en hij is hierin niet alleen. Er zijn nog wetenschappers die tot dezelfde conclusies zijn gekomen dan deze professor.

Hij vertelt in een interview met Jaymie Ick dat hij alles wat hij beweert op een wetenschappelijke manier kan staven. We verwachten natuurlijk niets anders van een medisch professor.

Ik viel bijna van mijn stoel van verbazing toen deze man begon uit te leggen wat hij te weten was gekomen over het kroontjes virus en virussen in het algemeen.

Ik denk dat het de moeite waard is om deze videopresentatie
op Facebook te bekijken als die nog niet is weggecensureerd.

Ik ga het hier in dit artikel in het kort uiteenzetten voor de mensen die niet genoeg kennis van de Engelse taal hebben om die videopresentatie te kunnen volgen. Ook weet ik niet hoe lang die professor nog getolereerd zal worden aangezien ze bij YouTube al hebben besloten dat alles wat ingaat tegen het officiële kroontjesgedachtegoed als fake news zal worden beschouwd en om die reden onmiddellijk zal worden verwijderd. Dan zal Facebook wel snel volgen neem ik aan.

Er spelen natuurlijk weer gigantische belangen, die alles te maken hebben met macht en geld, waardoor je echt niet mag weten wat er werkelijk gaande is. Je moet gewoon thuis blijven en doen wat je gezegd wordt en jezelf geen vragen stellen of het allemaal wel zo nodig is om zo goed als de gehele mensheid huisarrest te geven en de economie wereldwijd te laten ineenstorten.

Dr. Andy Kaufman ziet geen enkele reden om dit soort draconische maatregelen te treffen.

Het eerste punt wat wordt besproken in deze video-opnamen is het probleem rond besmetting. Bestaan er virussen die overdraagbaar zijn van mens tot mens.

Volgens Dr. Kaufman is er nooit enig wetenschappelijk onderbouwd bewijs geleverd dat mensen elkaar kunnen ziek maken door de overdracht van noch bacteriën noch virussen.

Met andere woorden volgens Dr. Kaufman kan besmetting op geen enkele manier wetenschappelijk worden hard gemaakt. En ook hierin staat hij niet alleen. Er zijn andere wetenschappers die ook tot deze vaststelling zijn gekomen en hij noemt ze bij naam in de video.

Nu zal dit misschien veel vragen oproepen. We zijn tenslotte ons hele leven lang wijsgemaakt dat we elkaar kunnen besmetten en op dit moment wordt de mens in angst gehouden voor besmettingsgevaar dat er dus volgens deze bron niet is. Als deze man gelijk heeft waar zijn we dan in godsnaam mee bezig. De virologen zullen het toch wel beter weten zeker?

Het volgende punt dat Dr. Kaufman naar voren brengt, is de manier waarop mensen worden getest. Je zou denken dat er moet worden getest voor het kroontjesvirus. Dit is echter niet het geval. Als je niet wordt getest voor het kroontjes virus wat testen ze dan wel? Nu wordt het echt interessant.

Dr. Kaufman ontdekte dat het lichaam een bepaalde stof aanmaakt die zo goed als identiek is aan hoe een virus er volgens de wetenschap uit ziet. Deze stof wordt exosome genoemd. Exosomes zijn kleine zakjes waarin genetisch materiaal zit. Zoals al eerder vernoemd in dit artikel bestaan virussen ook uit genetisch materiaal omhuld met een proteïnelaagje.

Exosomes zijn in feite een deel van het immuunsysteem. Er is in wetenschappelijk onderzoek vastgesteld dat ze in staat zijn toxisch materiaal in zich op te nemen zodat deze gifstoffen uit het lichaam kunnen worden gevoerd en geen verdere schade aan het lichaam kunnen toebrengen. Men heeft ook ontdekt dat exosomes in staat zijn, door middel van een signaalfunctie, te communiceren met de verschillende lichaamsdelen om ziekten te bestrijden.

Exosomes zijn dus een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem maar ze zijn in alle opzichten identiek aan wat door de wetenschap als een virus wordt beschouwd. Ze worden dus aangemaakt bij ziekte of fysieke klachten. Hoe kun je dan in een test het verschil zien tussen virussen die ziekte verwekken en exosomes die je proberen te genezen? Niet dus!!! Of zijn virussen gewoon exosomes?

Het volgende punt wat ter sprake komt in dit interview is of er wel echt spraken is van een pandemie? Volgens Dr. Kaufman is ook dit niet het geval en hij leidt dit af uit de sterftecijfers van dit jaar in vergelijking met andere jaren. Er zijn zelfs minder sterfgevallen dit jaar in vergelijking tot vorig jaar deze tijd.

Dit is zelfs heel kort in het nieuws vermeld. Begrafenisondernemers melden dat ze niet meer sterfgevallen zien dan anders. Dit blijkt, volgens Dr.Kaufman, wereldwijd ook zo te zijn. Hij concludeert daaruit dat er een andere reden moet zijn voor de maatregelen die door zo goed als alle regeringen ter wereld worden genomen om zogezegd de verspreiding van het kroontjesvirus in te dijken.

De volgende vraag die men dan zou moeten stellen is waar komen al die dode mensen vandaan? Met andere woorden hoe komen ze aan de cijfers waar we bijna dagelijks mee worden gebombardeerd?

Het wordt nog interessanter. Het zijn valse statistieken die worden verkregen door bijna alle mensen die recent zijn gestorven het etiketje covid19 op te plakken. De test die wordt gedaan bij zieke of stervende mensen meet exosomes die vrij komen vanwege hun immuunrespons.

Men ziet exosomes aan voor het kroontjesvirus dus iedereen die nu dood gaat en getest word voor covid19 zal geregistreerd worden met als doodsoorzaak covid19. Het aantal testen die worden gedaan bepaald dan of de statistieken omhoog gaan of omlaag. Gemakkelijk als je de boel een beetje wilt sturen. Je kunt dan per land bepalen of je de “pandemie” laat afnemen of laat voortduren.

Ik ben ervan overtuigd dat de meeste dokters en verpleegsters zich niet bewust zijn van dit alles en gewoon doen wat hen wordt opgedragen. Tenslotte kan men geen verschil waarnemen tussen een exosome en een virus. Volgens Dr. Kaufman is het zelfs zo dat alleen griepsymptomen al voldoende zijn om te besluiten dat iemand is overleden aan het kroontjes virus. Het maakt ook al niet meer uit wat voor andere ziekten bij de persoon aanwezig waren nadat ze zijn gestorven. Dit lijkt mij toch te wijzen op het falsificeren van statistieken. We weten op deze manier helemaal niet waaraan mensen overlijden.

Nu zal je misschien denken dat dit onmogelijk waar kan zijn. We worden in ons eigen huis opgesloten. We kunnen niet meer op vakantie gaan. We moeten op een afstand van 1,5 meter blijven van anderen en wat nog allemaal terwijl er geen sprake zou zijn van een pandemie? Sterker nog je kunt, volgens Dr. Kaufman, een ander niet eens besmetten ook al zou je dat willen. Het moet niet gekker worden.

Wel het zal nog veel gekker worden want nu wordt er zelfs al beweerd dat de hele wereldbevolking getest en gevaccineerd moet worden om het kroontjesvirus te overwinnen.

Ik weet nog altijd niet wat een virus is. Maar goed, je zou het kunnen vergelijken met een stickie of een CD. DNA of RNA zijn informatiedragers die op zich niets doen. Ze kunnen alleen in de cel actief worden net zoals stickies en cd’s informatiedragers zijn die pas leesbaar worden of beginnen te spelen als je ze in de computer steekt.

Ik vond dit wel een goede vergelijking die werd gemaakt door Martin Vrijland in dit artikel van hem. Ook hij ziet heel goed wat er hier gaande is en wat er in deze wereld aan het gebeuren is. In zijn artikel toont hij een video waar wat dieper wordt ingegaan op wat een virus is hoe die zich kan repliceren in een levende cel.

Ik ben ervan overtuigd dat de zogenaamde pandemie door de elitaire machthebbers wordt gebruikt om ons klaar te stomen voor het machinetijdperk waarover ik op deze website in meerdere artikelen uitleg hebt gegeven. Het is van cruciaal belang om te gaan begrijpen wat dat machinetijdperk inhoudt omdat het anders zomaar zou kunnen gebeuren dat je erin terechtkomt zonder je bewust te zijn van de gevolgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.