Verdraagzaamheid

Het zijn moeilijke tijden voor de mensen die beseffen wat er gaande is in deze wereld.

Het machinetijdperk komt met een sneltreinvaart op ons af. Het vaccin tegen het coronavirus zal ons lichaam klaarmaken voor zeer geavanceerde technologieën waarmee wijzigingen in ons DNA kunnen worden doorgevoerd die de essentie van ons mens-zijn zullen veranderen. Het voordeel hiervan voor de heersende klasse, is dat ze met deze onomkeerbare veranderingen een patent kunnen aanvragen op het menselijk lichaam.

Je lichaam is dan niet meer van jezelf en men kan je lichaam dan ook opwaarderen naar een super intelligent cyborglichaam. Niet dat jij als ziel daar iets aan hebt. Integendeel je wordt gewoon zo veel mogelijk buiten spel gezet.

Je gaat deel zijn van een lichaam waarin men gedachten en emoties kan installeren zoals men gegevens in een computer steekt. Men kan deze gegevens, net zoals met een computer, ook weer wissen of herschrijven. Er ontstaat een permanente internetverbinding met je brein. De intelligentie die je lijkt te hebben is niet jouw intelligentie maar die van een Kunstmatige Intelligentie, beter bekend als AI (Artificial Intelligence).

Mocht je met dit alles nog niet volledig bekend zijn, dan is het aan te raden om deze video te bekijken. Het is een vertaling in het Nederlands van deze video. Het zijn korte video’s die een goed overzicht geven van het vaccinatieplan dat voor ons klaar ligt. Als we het accepteren, dan is er geen weg terug. Als we het niet accepteren, dan zal het ons uiteindelijk zo goed als onmogelijk worden gemaakt om nog aan de samenleving deel te nemen.

Ik vrees dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de massa nog aan dit noodlot zal ontsnappen. Mocht je bij de mensen horen die weigeren om mee te gaan in het transhumanisme wat ik het machinetijdperk pleeg te noemen, dan is het verdraagzaamheid waaraan je moet werken.

We leven in een wereld van goed en kwaad. Goed moet worden gezien als constructieve creatie die geen of zo min mogelijk schade berokkent aan alles wat leeft, maar ook de omgeving waarin het leeft. Het kwade moet worden gezien als destructieve creatie die het tegenovergestelde veroorzaakt.

Deze twee krachten worden tegen elkaar uitgespeeld en op zo’n manier dat ze constant in conflict zijn met elkaar. Dit veroorzaakt een constante staat van verwarring waardoor we telkens weer op een dwaalspoor worden gezet.

Kom je op voor het goede dan lijkt het kwade toch weer in kracht te winnen. Kom je op voor het kwade dan kom je in aanvaring met het goede. Het is een eindeloze strijd die aan beide kanten wordt gevoerd.

Het is een intelligent spel, wat maar weinigen echt door hebben. We worden daarbij ook nog eens constant in verwarring gebracht over wat wel en niet goed is.

Hierdoor kunnen de kwade krachten altijd zegevieren. Verwarde mensen hebben leiding nodig en dus kunnen de boosaardigen onder ons die leiding gemakkelijk op zich nemen. Het gevolg is op alle fronten in de samenleving zichtbaar. En zeker nu in deze coronacrisis waar de waanzin als nooit te voren om zich heen grijpt.

‘Het leven is een strijd’ is een bekende uitdrukking. Niemand lijkt zich af te vragen waarom dat zo is. We accepteren gewoon dat het leven een strijd is. We leren al vroeg in onze jeugd dat je zonder strijd nergens kan geraken.

Bij een strijd zijn er altijd winnaars en verliezers en meestal blijkt ook de winnaar uiteindelijk toch een verliezer te zijn, ook al heeft hij of zij dat niet altijd in de gaten. Een samenleving kan alleen gedijen als iedereen er een constructieve bijdrage aan levert. Strijd hoort daarin niet thuis.

Helaas is dit niet het geval in de menselijke samenleving. In de mensenwereld speelt strijd een hoofdrol. Dit maakt van mensen te vaak daders en slachtoffers. De dader is dan iemand die ten koste van anderen domineert. Het slachtoffer is dan iemand die zijn verlies dramatiseert.

Je verlies dramatiseren is je verlies als een drama zien. Je kunt het niet aanvaarden, je wilt ervan weglopen of je wilt het aan iedereen vertellen of die het wel of niet willen horen. Misschien wil je erover zwijgen en het zo snel mogelijk vergeten. Het kan ook zijn dat je het de dader wilt betaald zetten. Je genereert emoties die je leven, en vaak ook dat van anderen, nadelig kunnen beïnvloeden.

Het is zo herkenbaar. Je ziet het overal om je heen gebeuren. Nu de wereld in een levensgevaarlijke spiraal omlaag is terechtgekomen kunnen we verwachten dat grote verliezen en de dreiging tot grote verliezen drastische vormen zullen gaan aannemen. De angst zal als een computervirus om zich heen grijpen.

Je ziet dit al gebeuren met de door de machthebbers gecreëerde corona- crisis. Mensen volgen massaal de richtlijnen die door de macht voor hen worden uitgestippeld zonder zich ook maar iets af te vragen.

Dit kan alleen gebeuren als er genoeg angst wordt gecreëerd. De angst maakt mensen blind, doof en stom. De machthebbers weten als geen ander hoe de massa te bespelen. Ze bezitten de reguliere media waar de massa naar luistert. En ze sponsoren de alternatieve media die de gedeeltelijke waarheid van hen mag verkondigen, maar de essentie moet achterhouden. Dit zijn de twee krachtvelden die verwarring moeten zaaien onder de bevolking en het werkt.

Er worden altijd twee of meerdere partijen bij elkaar gebracht die het met elkaar oneens zijn en door de fundamentele vraagstukken te negeren creëert de media de gewenste verwarring en chaos.

Ook al wordt dit vaak niet beseft door de mensen die in de media werkzaam zijn, toch is dit precies wat er gebeurt als het om informatie gaat die van groot belang voor de samenleving is. De essentiële informatie wordt genegeerd en de gedeeltelijke waarheid en de leugen worden tegen elkaar uitgespeeld, uitvergroot en wereldwijd verspreid met verwarring en chaos als gevolg.

Het enige wat met de huidige coronacrisis echt van belang is, is of je daadwerkelijk met een virus kan worden besmet. Of besmetting überhaupt bestaat? Er is hiervoor namelijk geen enkel wetenschappelijk bewijs.

Het hele idee van besmetting is door Louis Pasteur in het leven geroepen en deze fraudeur heeft met behulp van de machthebbers niet alleen de reguliere, maar ook de alternatieve geneeskunst op een dwaalspoor gezet. De gevolgen van zijn frauduleuze praktijken zijn niet te overzien.

Het is de reden waarom we nu opgescheept zitten met de farmaceutische industrie die met gepatenteerde chemische middelen voornamelijk probeert om de fysieke symptomen te bestrijden die door intoxicatie met diezelfde chemische middelen worden veroorzaakt.

Eerst vergiftig je de mens via voeding, water en lucht en dan geef je diezelfde mens giftige pilletjes, drankjes of spuitjes om de vergiftigingsverschijnselen wat te onderdrukken, zodat ze afhankelijk worden van die zogenaamde remedies. Een beter verdienmodel kun je niet bedenken.

Wat ze vooral niet willen, is dat we te weten komen dat de natuur al het nodige kan leveren om vergiftigingsverschijnselen op te lossen. Er zijn voor zover ik het kan zien, slechts drie fundamentele oorzaken voor ziekte en dat zijn:

Vergiftiging

Straling

Stress

We worden op een grootschalige manier bedrogen en zolang de grote massa alles blijft slikken en zich niet wil verdiepen in wat er werkelijk aan het gebeuren is, zal de mensheid steeds verder het machinetijdperk in worden gedreven.

De brandende vraag is: ‘Wat kunnen we er tegen ondernemen?’ Zijn de mensen die doorzien wat er komen gaat, in staat om aan dit alles het hoofd te bieden? Wel, dat is maar zeer de vraag.

Zoals ik eerder in dit artikel vermeldde, is verdraagzaamheid de sleutel tot een leefbare samenleving.

Als verdraagzaamheid zo belangrijk is, wat bedoel je daar dan eigenlijk mee? Moeten we alles maar over ons heen laten gaan? Moeten we onze eigen ondergang maar gewoon accepteren?

Voor mij betekent verdraagzaam zijn dat je accepteert wat erop je afkomt of op je af is gekomen. Als dit een verlies of dreigend verlies is, dan zou je dat moeten kunnen accepteren, je zou het moeten kunnen verdragen. Door verdraagzaamheid verlies je niet het contact met je innerlijke krachtbron. Die innerlijke krachtbron is pure liefde.

Een verlies of een dreigend verlies veroorzaakt angst en het is de angst die je innerlijke kracht verlamt. Angst is de basisemotie waar alle andere negatieve emoties op worden gegenereerd. Als je kwaad bent, komt dit door angst. Angst om te verliezen of angst om het verlies niet te boven te komen.

Angst kan zich op een onwaarschijnlijk aantal manieren manifesteren maar het gaat altijd om verlies of dreigend verlies.

Nu is het niet zo dat je door dit te weten je angst zomaar de baas kan worden. Dat is ook waarom slachtoffers heel veel moeite hebben om hieruit los te komen. Depressie is niets anders dan angst die je leven zodanig is gaan overheersen dat je niet meer in staat bent tot positieve gedachten. We kunnen niet zomaar uit een depressie stappen, omdat we een onderbewustzijn hebben waarover we geen controle hebben.

Als de door angst gegenereerde negatieve gedachten je leven beheersen, dan staat dat soort gedachten op automatisch. Er hoeft niet veel te gebeuren in je omgeving of je bent geïrriteerd. In een depressie ben je volledig afgesloten van je innerlijke krachtbron en heb je jezelf zodanig vastgebeten in je omstandigheden dat je over niets positief meer kan denken.

Je negatieve gedachten bepalen je leven en je trekt mensen aan die ook door hun negatieve gedachten worden gedomineerd en zo jouw situatie versterken. Vaak wil je dat die mensen uit je leven verdwijnen, zodat jouw negatieve gedachten niet constant door hen geactiveerd kunnen worden. Dat kan een tijdelijke oplossing zijn, maar al gauw zul je anderen ontmoeten die je ook weer uit het lood brengen, omdat je deze mensen aantrekt.

Je kunt geen mensen aantrekken die minder of nauwelijks worden beïnvloed door hun negatieve gedachten, omdat je deze mensen afstoot met je eigen gedachtenwereld.

De enige echte oplossing om je angst te overwinnen en je negatieve gedachten te boven te komen is het contact met je innerlijke krachtbron te herstellen. En dat is waar verdraagzaamheid om de hoek komt kijken.

Je kunt verdraagzaamheid leren door het voortdurend te praktiseren. Ga niet vechten tegen je negatieve gedachten. Ze staan op automatisch dus je kunt er niet tegen vechten. Ze overkomen je gewoon of je het wilt of niet.

Wat je wel kan doen, is je gedachten observeren. Iedere keer als je door een negatieve gedachte negatief reageerde, moet je dat gewoon opmerken. Je moet het proberen zo goed op te merken dat je tot het inzicht komt dat het niet de persoon of omstandigheid is die je irriteert, maar dat de irritatie afkomstig is van je onderbewustzijn.

Als dat je lukt, ga je langzaam maar zeker inzien dat de fout bij iemand of bij iets buiten jezelf leggen, niet werkt. De persoon of situatie die je als onverdraaglijk ervaart, is niet onverdraaglijk. Je kunt elke persoon of situatie verdragen als je onderbewuste reacties uitblijven. Sterker nog, je komt ze niet meer tegen of je ervaart ze niet meer als storend.

Als je niet, of minder, wordt gehinderd door je negatieve gedachtenpatronen, zul je ook veel beter in staat zijn om omstandigheden naar je hand te zetten. Je zult gemakkelijker contact maken met mensen die op jouw niveau vibreren. Het is pas dan dat alles weer mogelijk is.

Ik heb dit onderwerp veel uitgebreider behandeld in een e-boek dat ik heb geschreven met als titel “Verlies Overwinnen”. Het is een gratis e-boek dat je op deze website kan vinden onder het menu-item gratis e-boeken.

Klik op de link hieronder om naar het e-boek te gaan.

Verlies Overwinnen

We staan dus voor een enorme uitdaging. Wat er op ons afkomt, zal bij heel veel mensen hun leven op zijn kop zetten. De mensen die kiezen voor het machinetijdperk zullen het noodlot slechts tijdelijk ervaren. Als ze ervoor kiezen, door het coronavaccin te accepteren, deel te gaan nemen aan een volledig andere samenleving, dan zal hun lichaam met behulp van nanobots, vaccinaties, 5G en wat nog allemaal worden omgevormd tot wat men de mens 2.0 noemt. Dit is een gerobotiseerde mens die in een digitale wereld leeft en volledig door kunstmatige intelligentie wordt geleid.

Voor de dappere zielen die weigeren om op te gaan in het transhumanisme is er op dit moment nog een mogelijkheid om iets van een bestaan op te bouwen buiten de samenleving. Als straks het geldsysteem is veranderd in een crypto blockchain systeem dan kun je nog gebruik maken van Freedom Social om wereldwijd aankopen en verkopen te doen. Freedom Social is op dit moment het enige medium dat door mensen kan worden gebruikt om te overleven buiten het controleraster dat door en voor ons wordt geïnstalleerd.

Ik wens je veel verdraagzaamheid en moed. Werk aan jezelf. Zorg dat je innerlijke kracht wordt geactiveerd. Observeer je automatische gedachten en de reacties en gedragingen die eruit voortkomen. Wees er een stille getuige van.

Ontdek dat die gedachten niet jouw gedachten zijn. Het zijn automatische patronen die je kunt ontstijgen. Niets, maar dan ook niets, is meer belangrijk dan het contact met je innerlijke kracht versterken. Deze kracht kan alleen volledig vrijkomen als je in staat bent om boven je automatische gedachten, emoties en reacties uit te stijgen.

Het volledig en permanent vrijkomen van je innerlijke kracht is niet echt haalbaar zolang je nog verbonden bent met je menselijk lichaam en in deze waanzinnige wereld leeft. Maar je kunt er wel aan werken. Je innerlijke kracht versterkt naarmate je verdraagzamer wordt. Eigenlijk stellen alle deugden je in staat om de liefde die je in je draagt, uit te dragen waardoor je angsten verdwijnen.

In een staat van liefdevolle verdraagzaamheid ben je in staat om helder te denken en de meest optimale beslissingen te nemen. In een staat van angst is dit niet onmogelijk, maar kan dit zeer moeilijk zijn.

Het mensdom loopt op zijn laatste benen. Er wacht ons een betere wereld als we ons weten te verheffen naar een hoger bewustzijnsniveau. Dat vergt moed. Veel moed. Het zal ons niet worden aangereikt. Niemand komt ons redden. We moeten zelf tot betere inzichten komen en ernaar gaan handelen en dat kan een ander niet voor ons doen.

Laat me eens weten wat je hiervan vindt. Natuurlijk mag je ook vragen stellen die ik naar mijn beste vermogen zal beantwoorden als ik er een antwoord op weet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.