Hoe kunnen we samen een betere wereld creëren?

Bij de meeste mensen moet je hier niet mee aankomen. De minst bewuste mens zal zeggen dat er voor hem of haar niets verkeerd is met de wereld waarin we leven. Heb je geluk dan gaat het je goed en heb je pech dan moet je op de blaren zitten. Zo is het leven nu eenmaal en daar kun je niets aan veranderen. Dit artikel is dan ook niet bedoeld voor deze categorie mensen.

Dan heb je de mensen die het kots beu zijn en heftig protesteren tegen alles wat zij vinden dat er mis gaat in de samenleving. Als je ze oplossingen aan reikt die een verbetering in de samenleving zou kunnen bewerkstellingen dan kijken ze je aan of ze water zien branden. Zij volgen het nieuws op de voet en ergeren er zich dood aan.

Dan is er nog een derde categorie mensen en die hebben het vermogen om alles wat er op hun afkomt enigszins te relativeren. Ze worden niet al te veel beïnvloed door wat er in hun omgeving of in de wereld gebeurd. Ze zien wel dat er heel veel verkeerd gaat in de samenleving maar raken daardoor niet van streek.

Het is deze laatste categorie die ik met mijn gedachtegoed zou willen aanspreken. Niet dat ik die andere categorieën wil uitsluiten maar ik weet gewoon dat de meeste mensen uit de eerste twee categorieën mij niet serieus zullen nemen.

Er zijn ongetwijfeld allerhande categorieën waarin je de mensheid kan verdelen maar voor mijn doelstelling zijn de drie categorieën van hierboven functioneel.

Als we het willen hebben over een betere wereld waar hebben we het dan over? Moet dat een wereld zijn waar al je wensen automatisch in vervulling gaan? Of wil je een wereld waar alle vermogens die in je liggen opgesloten tot wasdom kunnen komen? Ik denk dat ik je niet hoef uit te leggen welke van de twee het meest gewenst zullen zijn bij de hierboven genoemde drie categorieën maar ik doe het dan toch maar.

De eerste wens voor een betere wereld past meer bij de eerste twee categorieën. De tweede wens past uiteraard bij de derde categorie.

Kijken we op een zo neutraal mogelijke manier naar de huidige menselijke samenleving en in welke richting die wordt gemanipuleerd (het machinetijdperk) dan moeten we wel tot de vaststelling komen dat deze niet meer te redden is.

Wat ons rest is het bouwen van een nieuwe samenlevingsvorm die zich distantieert van het machinetijdperk. Een beschaving waar mensen, met beperkte technologie, samenwerken en in evenwicht met de natuur leven. Een onmogelijke taak? Ik denk van niet.

Je weet toch dat de kans zeer groot is dat we in een holografische werkelijkheid leven? Of zegt dit je niet veel? Ik heb hier eerder artikelen aan geweid. Je vindt ze hier en hier.

Waarom is dit relevant? Het is in zoverre relevant dat als je beter gaat beseffen hoe onze realiteit is opgebouwd je ook beter kan begrijpen hoe die realiteit kan worden veranderd.

Wat we wel met toenemende mate van zekerheid kunnen stellen is dat wat we met onze zintuigen kunnen waarnemen volgens het holografisch principe lijkt te verlopen. Maar dit is slechts 4% van de werkelijkheid. Of de overige 96% ook volgens het holografisch model functioneert dat weten we niet. Maar de kans is groot dat dit zo is.

De 4% werkelijkheid is dan een hologram dat ervoor zorgt dat we de rest niet waarnemen. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is een lang verhaal. Iets minder dan 3000 pagina’s lang. Om precies te zijn beslaat dit werk 2899 pagina’s. Wil je hier studie van maken dan is het advies om na studieniveau 3 het e-boek “Handbook for the new era” te lezen omdat hierin wordt uitgelegd hoe je het vermogen kan herwinnen om de werkelijkheid buiten de 4% waar te nemen. Het is allemaal in het Engels. Hier de site waar je alles gratis kan downloaden. Als je jezelf door al dit materiaal kan heen worstelen dan neem ik mijn petje voor je af.

De 4% waarneembare werkelijkheid is het stoffelijk universum. Dit wil niet zeggen dat de 96% die we niet zien onstoffelijk is. Het is gewoon een veel minder vaste stof. Lineaire tijd is daar veel minder uitdrukkelijk. Wij beleven hier alles van een begin tot een eind. In de Khaa, zoals de 96% ook wel wordt genoemd, beleefd men de tijd meer verticaal.

In onze dromen bevinden we ons ook in de Khaa. Door dat ons analytisch vermogen afgesloten is van het onderbewustzijn vergeten wij wat we meemaken in de droomwereld. Het onderbewustzijn is de Khaa. Doordat we geen sturing kunnen geven aan onze dromen verlopen die nogal chaotisch. De 4% wordt ook wel de Matrix genoemd. Iedere nacht bevinden wij ons dan ook buiten de matrix. Oorzakelijk dromen wordt ook wel lucid dreaming (helder dromen) genoemd. Als je leert hoe dat moet dan kun je in de Khaa reizen.

Het is van groot belang om je daarin te oefenen. In het e-boek “Handboek voor de new era” staat hoe je gecontroleerd kan leren dromen. Als je uit de fysieke matrix wil ontsnappen dan heb je die vaardigheden nodig.

De mensen die aan het machinetijdperk gaan ontsnappen, zullen het vermogen terugwinnen om voor de volle honderd procent waar te nemen. Ze zullen tot veel meer in staat zijn dan dat wat het machinetijdperk aan vermogens zal brengen.

In dit artikel heb ik uitgelegd hoe je na je dood aan het machinetijdperk kan ontsnappen. We moeten echter nu wel eerst zorgen dat we niet in het machinetijdperk terecht komen omdat in het machinetijdperk sterven geen optie meer is. Als het machinetijdperk volledig is uitgerold zal vermoedelijk ook het tussenlevensgebied worden opgedoekt omdat dit dat geen functie meer heeft.

De grootste barrières die moeten worden overwonnen om te kunnen ontsnapping aan het machinetijdperk zijn onze eigen overtuigingen die een ontsnapping zullen proberen te saboteren. Lees dit artikel nog eens grondig door, mocht je het niet zo helder voor de geest hebben.

Wil je van A naar B dan doe je dat met overtuigingskracht. Een overtuiging heeft geen kracht nodig tenzij er overtuigingen tegenin zijn of worden gecreëerd. Als er overtuigingen zijn die in de Khaa (je onderbewustzijn) zijn opgeslagen en patronen hebben gevormd die tegen B ingaan dan heb je overtuigingskracht nodig. Die kracht moet sterker zijn dan de onbewuste patronen die er tegenin gaan. Dit is echter meestal niet het geval.

Je leven wordt grotendeels gereguleerd vanuit de Khaa (je onderbewustzijn). We hebben maar 4% waarnemingsvermogen en kunnen dan ook niet op tegen de 96%. Dus lijkt ontsnapping uit de matrix niet echt haalbaar.

En toch is dit niet zo. Ook al zijn wij mensen enorm beperkt in onze waarneming toch is er een kracht binnen in ons die het mogelijk maakt om bij B aan te komen. Mocht dit niet zo zijn dan zou de mens niet evolueren naar hogere staten van bewustzijn. Dit is echter wel het geval.

Het is enkel zo dat de menselijke evolutie door een enorme batterij aan maatregelen, list en bedrog zoveel mogelijk wordt afgeremd. Dit gebeurt niet zo maar. Dit werd reeds gepland bij het ontstaan van de huidige mensensoort. Dus dat gaat heel ver terug. Bijna vijfhonderdduizend jaar meen ik te hebben gegrepen.

Zolang zitten wij al gevangen op deze aarde als ik moet geloven wat ik hierover hebt bestudeerd. Dit zou er echter op kunnen wijzen dat er in de mens een zeer krachtige kern aanwezig is die niet gemakkelijk te onderdrukken is.

Ik kan hierover helaas niet te veel uitweiden omdat ik anders in het verhaal van 3000 pagina’s terecht kom. De geschiedenis van de mens die je in de geschiedenisboeken niet ga terugvinden.

Waarom ik dat toch weer te berde breng is omdat we van die krachtbron gebruik kunnen maken om onze bewuste of onbewuste, negatieve overtuigingen te herprogrammeren. Met negatieve overtuigingen bedoel ik de overtuigingen die in strijd zijn met onze doelen.

Je kunt eindeloos proberen van A naar B te komen. Je kunt allerlei therapieën volgen. Je kunt je mentaal proberen voor te bereiden. Je kunt een onderzoek starten naar de oorzaken die er toe zouden kunnen leiden dat je niet van A naar B geraakt. Je kunt je hele leven zoeken naar oplossingen die je van A naar B zouden kunnen brengen. Je kunt jezelf proberen wijs te maken dat de omstandigheden tegen je zijn. Je kunt de schuld leggen bij de onderdrukkers van de mensheid. Afijn, ga zo maar door.

A staat voor de situatie waarin je jezelf nu bevindt en B staat voor een omstandigheid waarin je zou willen verkeren.

Achter al de redenen dat je niet van A naar B geraakt bevindt zich één basisreden en dat is angst. In angst ben je het contact kwijt met de krachtbron binnen jezelf.

Dat contact hersteld zich onmiddellijk op het moment dat je door je angstbarrière heen gaat. We hebben dit allemaal al meerder malen gedaan maar we staan er dan niet bij stil wat we eigenlijk hebben gedaan.

Toen je voor het eerst in je leven gevraagd werd om voor een publiek op te treden of je woordje te doen sloeg de schrik je misschien wel om het hart. Maar je deed het ondanks de beklemmende angst die zich van je meester maakten. Op het moment dat je bemerkte dat het je lukte om je ding te doen smelten je angsten als sneeuw voor de zon. Je voelde de kracht in je terugkomen naarmate de angst verdween.

Nu kan er natuurlijk van alles fout gaan als je iets voor de eerste keer doet. Zodra je in de fout bent gegaan grijpt de angst weer om zich heen. Je denkt misschien wel dat je jezelf beter niet belachelijk maakt. Je hebt zin om het op te geven. Alle overtuigingen over jezelf, die tegen je doel ingaan, brengen zich weer in stelling.

Je weet ergens wel dat als je doorzet het je waarschijnlijk wel zal lukken maar het voelt niet goed. Als je dan toch doorzet kom je erachter dat de angst weer plaats maakt voor zekerheid en dan kom je weer in je kracht te staan zoals men dat placht te noemen.

Het gaat hier nu niet zo zeer over van een rots duiken of uit een vliegtuig springen. Het gaat over al de kleine stapjes die je moet doen om een zeker doel te bereiken. We moeten weer leren doorzetten. We moeten weer gewoon raken aan de gevoelens van angst en die zo bewust mogelijk ervaren en er doorheen gaan. Dat maakt ons sterk. Vraag het maar aan iemand die succesvol in het leven staat. Je zult zien dat zo iemand dit zal beamen.

Wil je toch een therapie. Doe dan 5, 4, 3, 2, 1 go!!!!!! , iedere keer als je jezelf neigt terug te trekken van een stap die je zou moeten nemen in de richting van je doel. Wees genadeloos met jezelf en je zult zien dat je innerlijke kracht exponentieel toeneemt.

We kunnen een betere samenleving doen ontstaan omdat we allen in ons eigen hologram leven. We kunnen dus onze eigen wereld zo inrichten dat het machinetijdperk hier niet meer in voor komt. We moeten dit samen doen met mensen die ook niet willen veranderen in een syborg (half mens half Computer). Al die hologrammen samen vormen een nieuwe realiteit en uiteindelijk een nieuwe wereld waar mensen elkaar helpen en in evenwicht zijn met de natuur. Het machinetijdperk zal ook verder gaan, maar op een andere tijdslijn. Het zal ons uiteindelijk niet meer in de weg staan.

We moeten ons er stapsgewijs van los maken. Niet door ertegen te strijden maar door het gezamenlijk stap voor stap de rug toe te keren. Dit kan alleen slagen als je dat waar je jezelf van wil distantiëren, vervangt door een meer wenselijke omstandigheid.

In een volgend artikel gaan we bekijken welke stappen we nu al kunnen nemen om een nieuwe betere wereld te doen ontstaan. Ik hoop dat je meedoet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.