Oplossingen

Ergens kan ik me goed voorstellen dat veel mensen vluchten in allerhande vormen van amusement, stimulerende of verdovende middelen. Er komt zoveel informatie op ons af die de potentie heeft om slechte emoties en gevoelens bij ons op te roepen dat de grens van tolerantie tegenwoordig al snel bereikt is. Dit is bij veel mensen het belangrijkste probleem. Men neigt dan oplossingen te introduceren welke geen echte oplossingen zijn.

Het is natuurlijk niet zo dat iedereen zich stoort aan de negatieve ontwikkelingen die wereldwijd gaande zijn. De meeste mensen zijn nog altijd niet op de hoogte van wat de machtselite met ons voor hebben. Toch is het ongetwijfeld zo dat steeds meer mensen zich bewust worden van het feit dat het toch niet echt helemaal de goede kant op lijkt te gaan met de menselijke samenleving. Het is voor die mensen dat ik mijn artikelen schrijf.

Vluchten is dan misschien wel een tijdelijke oplossing maar dat is je kop in het zand steken ook. Uiteindelijk kunnen we het negatieve toch maar beter onder ogen zien zodat we er, op een verstandige manier, op kunnen reageren.

In mijn vorige twee artikelen heb ik je misschien bezorgd gemaakt. Dat was dan ook de bedoeling. Er moet namelijk eerst een probleem zijn waar we ons zorgen over maken alvorens we over oplossingen kunnen spreken.

Het machinetijdperk is het aller grootste probleem waarmee de mensheid momenteel mee wordt geconfronteerd. Het is een probleem van ongekende proportie. Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid is de dreiging tot uitroeiing van het vlees en bloedlichaam zo groot geweest. Helaas zijn er maar weinig mensen die dit beseffen.

Hoe gaan we hieraan ontsnappen? Daar gaat de artikelenreeks over die op dit artikel zal volgen. Dit artikel heeft als doel om je op de komende artikelen voor te bereiden.

Allereerst moeten we aan het machinetijdperk willen ontsnappen. De verleiding om er toch in mee te gaan zal zeer groot zijn. De smartphone is daarvan een goed voorbeeld. Het gemak dient de mens zegt men dan, en dat is natuurlijk ook zo. De smartphone heeft het leven al zo veel gemakkelijker gemaakt. We hoeven steeds minder zelf na te denken. We kunnen alles vinden op het internet.

Kijk eens om je heen en merk op waar de meeste mensen hun aandacht op plaatsen. Niet op de onwaarschijnlijke schoonheid van de natuur maar op een schermpje van iets van 11 bij 7 centimeter.

Waar praten mensen over? Ze praten over wat ze op hun smartphone zien. De ideeën die ze uitwisselen zijn digitale beelden en concepten die ze in zich opnemen van dat wonderbaarlijke apparaat. Je eigen ideeën genereren is niet meer van deze tijd. Doe gewoon wat iedereen doet en laat je smartphone je denkwereld overnemen.

Een overdreven gebruik van de computer of smartphone maakt dat onze aandacht steeds korter op iets gericht is. We neigen, steeds meer, van het ene idee naar het andere over te springen. Ideeën genereren emoties en emoties kunnen je een kick geven.

Dus surfen we van de ene kick naar de andere. Dit wordt al snel een patroon en het duurt niet lang of je bent een surfverslaafde. Herken je dit bij jezelf?

Kun je ook je smartphone geen dag meer missen? Mocht dit nog niet zo zijn dan zal de elitaire machtskliek er in de toekomst wel voor zorgen dat je jezelf, in de samenleving, zonder dit apparaat niet meer kan staande houden. Misschien ben je in de nabije toekomst wel in overtreding als je zonder smartphone over straat durft te lopen. Het zou mij niet verbazen.

In België kunnen ze je al in het gevang smijten als je je identiteitskaart niet mee hebt terwijl je buitens huis bent. Ik weet niet of dit in andere landen ook al zo is. Dus waarom kan dit ook niet worden ingevoerd als je je smartphone thuis hebt laten liggen.

Afijn, misschien kan ik je niet overtuigen van het gevaar dat het machinetijdperk met zich meebrengt.  In dit geval lijkt het mij beter dat je afscheidt neemt van deze site. Anders ga je jezelf alleen maar ergeren aan mijn gedachtegoed hierover. Doe dat jezelf niet aan.

Ben je echter wel overtuigd dat we iets zullen moeten ondernemen om onszelf veilig te stellen dan ben je aan het goede adres.

Maar ik zou het hebben over oplossingen. Daar gaat dit artikel voornamelijk over. Nu we het probleem enigszins in kaart hebben gebracht moeten we gaan denken in oplossingen.

Alle veranderingen vinden plaats doordat men zich bewust wordt van een probleem waarop men een emotionele reactie genereert. De emotionele reactie is de stimulans om tot een oplossing te komen.

Dit werkt zowel positief als negatief. Hier een voorbeeld van een probleem met een negatieve oplossing, negatief in de zin van ondermijnend voor de samenleving.

Probleem: Ik heb geen fiets terwijl ik er wel een nodig heb om naar mijn werk te gaan. Ik heb ook geen geld om er een te kopen.

Reactie: Ik voel me daar helemaal niet goed over. Waarom kunnen anderen wel met een fiets naar hun werk en ik niet.

Oplossing: Ik steel een fiets

Hier een voorbeeld van een probleem met een positieve oplossing, positief voor de samenleving:

Probleem: Ik heb geen fiets terwijl ik er wel een nodig heb om naar mijn werk te gaan. Ik heb ook geen geld om er een te kopen.

Reactie Ik voel me daar helemaal niet goed over. Waarom kunnen anderen wel met een fiets naar hun werk en ik niet.

Oplossing: Ik ga een bijbaantje zoeken om te sparen voor een fiets.

Misschien klinkt je dit wel erg simplistisch in de oren maar er gaat hier achter een principe schuil wat gebruikt wordt om de mens zo te manipuleren dat ze precies doen wat de elitaire machthebbers willen dat ze doen.

De machthebbers creëren een probleem in de samenleving met de bedoeling emotionele reacties te doen ontstaan. Zodra dit gebeurd zullen mensen die emotioneel geraakt zijn roepen om oplossingen. De machthebbers kunnen nu veel gemakkelijker oplossingen lanceren die voornamelijk in hun voordeel zijn terwijl de mensen denken dat de oplossing voor het algemeen goed is bedoeld. In zo’n geval is het echter wel de bedoeling dat de emoties zich zo sterk mogelijk manifesteren.

Mensen die door emoties worden overmand zijn niet meer zo goed in staat om waar te nemen. Sterke emoties drukken je analytisch vermogen naar de achtergrond. Je komt, wat men noemt, in de vecht/vlucht modus waardoor je eerder geneigd bent om in actie te komen dan na te denken of te onderzoeken of dat wat je geneigd bent te doen wel zinnig is.

Zo kan het zijn dat we helemaal niet door hebben dat de door de machthebbers ingevoerde oplossingen de samenleving niet echt ten goede komen. Hoe kan een oplossing nu getuigen van gezond verstand als die afkomstig is van de mensen die het probleem in eerste instantie hebben gecreëerd? Waarom denk je dat ze, door allerhande manipulatie, een probleem doen ontstaan?

Het is een zeer werkbare methode om de bevolking naar je hand te zetten.

Deze bedrieglijke methode kan natuurlijk alleen maar succes hebben als je zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid wegneemt bij het individu. Hierdoor gaan mensen steeds meer vertrouwen op mensen die boven hun staan. Ze raken steeds meer overtuigd dat de leiding verantwoording moet nemen voor de problemen in de samenleving. En dit geeft een leider de kans om zijn volgers te manipuleren volgens de hierboven genoemde methode.

Ze creëren een probleem waarvan ze vermoeden dat mensen hierop heftig zullen reageren en voeren dan oplossingen aan die vooral in het voordeel van de macht zijn maar wel op zo’n manier dat wij het niet door hebben. Ze kunnen natuurlijk ook een bestaand probleem gebruiken als ze dat in hun voordeel kunnen gebruiken.

Nu zul je misschien denken, ‘overdrijf je nu niet een beetje, er zijn toch ook goede leiders die het beste met de samenleving voor hebben?’

Dat zal ongetwijfeld zo zijn maar die bevinden zich niet in topposities. Mocht het zo zijn dat wereldleiders het goed met ons voor zouden hebben hoe verklaar je dan al de oorlogen, hongersnood en ellende die zo rijkelijk vertegenwoordigd is in deze wereld?

Een voorbeeld van een negatieve oplossing voor een door de machthebbers gecreëerd probleem in de samenleving is het CO2 verhaal. Men heeft ons wijsgemaakt dat de mens het klimaat negatief beïnvloed doordat we te veel CO2 zouden genereren. De machthebbers willen meer geld aan ons ontrekken door dit op leugens gebaseerd verhaal in de samenleving te introduceren. Mocht je dit boosaardig spelletje nog niet door hebben bekijk dit
dan eens.

We worden gemanipuleerd omdat we onze verantwoordelijkheid uit handen hebben gegeven.

Het principe van probleem – reactie – oplossing is echter een zeer werkbaar iets. Elke verandering komt op die manier tot stand. Die verandering kan een verbetering of een verslechtering van de menselijke samenleving teweegbrengen.

We kunnen dit principe alleen maar positief gebruiken als mensen zelf weer verantwoording gaan nemen voor de samenleving waarin ze leven.

Het is niet de bedoeling om problemen op te blazen zodat ze te sterke emoties genereren. De klassieke media zoals krant, radio en TV maken zich hieraan het meest schuldig maar ook de alternatieve gecontroleerde oppositie media kunnen er wat van. Zij zijn beide het verlengstuk van de machthebbers en worden ook door hen betaald.

Er zijn nu eenmaal twee segmenten in de samenleving waarvan we niets goeds kunnen verwachten en dat is media en de politiek. Er zijn wel alternatieve media kanalen die onafhankelijk zijn van de macht maar dat zijn er niet veel. Wil je dit beter begrijpen of hier meer over weten dan denk ik dat deze site je alle informatie geeft die je zoekt. De twee hierboven vernoemde segmenten, werken voor de machtselite die niet in de publieke belangstelling willen staan maar ons wel willen besturen en beïnvloeden.

Deze drie segmenten hebben elkaar nodig. Zonder politiek heeft de macht achter de schermen geen invloed en zonder de media kan de politiek de schijn van verantwoord leiderschap niet hoog houden.

Je kunt van te sterk geëmotioneerde mensen geen redelijkheid verwachten. Ze zijn in hun geëmotioneerde toestand heel gemakkelijk om de tuin te leiden. En dat is wat je ziet gebeuren als je het allemaal een beetje door begint te krijgen.

Deze drie-eenheid bestrijden is zinloos. Ze voelen zich oppermachtig en zullen er alles voorover hebben om hun macht niet uit handen te geven. Het zal ook hen in het machinetijdperk doen belanden. Ik gun dat niemand, ook zij niet.

Er zijn natuurlijk veel meer segmenten actief bezig om deze krankzinnige samenleving in stand te houden. Maar die zijn, naar mijn mening, meer bedoeld als ondersteuning van de drie hierboven genoemde segmenten. De politie en het leger zijn hier voorbeelden van. Ze hebben wel een sociale taak maar zullen altijd gehoorzamen aan de machthebbers, wat de bevelen ook zijn.

Wat er overblijft, is je terugtrekken van de huidige samenleving door nieuwe samenlevingsvormen te creëren waar mensen weer zelf verantwoordelijk zijn voor hun voortbestaan en welzijn.

Oplossingen zijn er altijd. De vraag is echter of er genoeg mensen zijn die dit soort beslissingen durven nemen.

Je hebt vermoedelijk een redelijk grote groep mensen nodig om je eigen samenleving op te bouwen die volledig zelfbedruipend is en in evenwicht met de natuur. Dit is echter wat uiteindelijk nodig zal zijn om aan het machinetijdperk te kunnen ontsnappen.

Ondertussen worden er talloze aanslagen gepleegd op onze gezondheid waar ik in volgende artikelen mijn licht over wil laten schijnen.

De oplossingen voor de gezondheidsproblematiek zijn talrijk. Ik ga voor de beste en de goedkoopste oplossingen die ik kan vinden en zal hierover publiceren op een speciaal daarvoor bedoelde website.

Onze gedachtewereld is de grootste barrière die we moeten overwinnen om het machinetijdperk te kunnen ontvluchten.

Het zijn natuurlijk niet al je gedachten die je moet leren in toom te houden. Het zijn vooral de gedachten die je hebt gefixeerd. Dit zijn ideeën, dat iets zo is en daarom onveranderlijk waar is. We noemen het ook wel overtuigingen of gefixeerde ideeën.

Overtuigingen kunnen een enorme steun voor je zijn maar ze kunnen je ook enorm tegenwerken.

Als je overtuigd ben dat je een bepaalde berg kan beklimmen, en je wilt dat ook doen, dan zullen al je handelingen die voor dat doel nodig zijn ondersteund worden door je overtuiging. Hoe sterker je overtuiging is hoe gemakkelijker alles zal verlopen.

Maar andersom is ook waar. Als je een bepaalde berg wilt beklimmen maar je bent ervan overtuigd dat het een enorm moeilijke klus zal zijn en je niet weet of je het er wel levend vanaf zal brengen dan zullen de handelingen die voor je doel nodig zijn je veel moeite kosten. Je zult vermoedelijk voor onvoorziene problemen komen te staan. Hoe sterker deze overtuiging des te moeilijker het zal zijn om het tot een goed einde te brengen. Je overtuigingen werken in tegen je doelstelling.

Wij mensen zijn vaak slordig in ons denken en beseffen niet de kracht van onze gedachten. Als gedachten zich gaan vormen in een overtuiging dan kan die overtuiging een patroon gaan vormen in je onderbewustzijn.

Dit gaat altijd gepaard met herhaling en emotie. Het zijn de emoties die je overtuiging fixeren in je onderbewustzijn. Je onderbewustzijn is die 96% waarover ik schreef in een eerder artikel.

Als je niet meer weet dat je ergens van overtuigd was dan kan dit je, op een later tijdstip, parten gaan spelen, vaak zonder dat je het in de gaten hebt. Als die overtuiging tegen je doel van dit moment ingaat dan kan dit het bereiken van je doel lelijk in de weg staan. Je hebt dan twee tegen elkaar werkende krachten namelijk je intentie om je doel te bereiken en één of meer bewuste of onbewuste overtuiging die daar tegenin gaan. Dit geld natuurlijk voor elk doel dat je jezelf stelt.

Je hebt vast wel eens iemand een suggestie gedaan over hoe hij of zij een bepaald probleem zou kunnen oplossen. Misschien herinner je nog hoe verbaasd je was dat die persoon er niets mee deed. Voor jou was die oplossing die je suggereerde voor de hand liggend. En toch deed de persoon in kwestie niets met jouw oplossing.

Als het goed is weet je nu hoe dat komt. De persoon in kwestie had bewust of onbewust overtuigingen die niet strookten met jouw oplossing. Je zult misschien gedacht hebben, ‘hoe kan dat nu, mijn oplossing was toch de logica zelf.’ Voor jou wel omdat jij overtuigd was van de werkbaarheid van je oplossing en geen bewuste of onbewuste overtuigingen had die daar tegenin gingen.

De persoon die jouw advies in de wind sloeg had vermoedelijk overtuigingen die tegen zijn doel in gingen. In dat geval geloof je niet in oplossingen. Noch van jezelf noch van een ander. Mocht je toch proberen om zonder overtuiging een probleem op te lossen dan zal dat met veel stribbelingen gepaard gaan en in de meeste gevallen gewoon mislukken. Succes staat of valt met hoe je erover denkt en hoe je over iets denkt wordt bepaald door je overtuigingen, dat waarin je bewust of onbewust gelooft.

Hoe zit het dan met de uitdrukking ‘de aanhouder wint’? Heeft het dan nog zin om vol te houden als je er toch niet in kan geloven? Wat een goede vraag zeg. Die had ik zelf moeten bedenken.

Het antwoord is natuurlijk zeer voor de hand liggend. Als je doorzet ben je de tegen je doel inwerkende overtuigingen die in je onderbewustzijn staan geprogrammeerd aan het herprogrammeren.

Doorzetten betekent met emotiekracht iets herhalen totdat er stappen naar je doel bereikt worden. Doorzetten staat dus gelijk aan herprogrammering van je onderbewustzijn.

Heb je veel negatieve ervaringen in je onderbewustzijn opgeslagen die tegen je positieve doelen ingaan dan weet je dus nu dat doorzetten een mogelijke oplossing is om betere overtuigingsprogramma’s te kunnen installeren.

Het is om die reden dat mensen met een traumatische jeugd vaak zoveel moeite moeten doen om in hun leven een weg te vinden waar ze een beetje gelukkig mee kunnen zijn. Het vermogen om door te zetten wordt bij hen niet ondersteund met de juiste programmatuur.

Waarom breng ik dit hier naar voren? Om de dood eenvoudige reden dat als je dit niet door hebt je kansen om uit het machinetijdperk te blijven serieus worden gereduceerd.

Het gaat ten slotte om het nemen van beslissingen die zeer zwaar kunnen wegen. Het is dan ook van groot belang dat je jezelf goed voorbereid en er voor zorgt dat je komaf maakt met overtuigingen die tegen je doel in kunnen werken. Maar hoe doe je dat? Hoe overwin je het onvermogen om door te zetten? Dat is iets wat ik in een volgend artikel wil behandelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.