Wat is liefde?

Als er iets is wat je niet echt kan verklaren dan is het wel liefde. En toch wil ik in dit artikel een poging doen in die richting.

Je zou op het eerste gezicht denken dat liefde te maken heeft met aantrekkingskracht. Mensen voelen zich aangetrokken tot elkaar. Verliefdheid tussen twee mensen lijkt zich uiteindelijk te uiten in een poging om dezelfde ruimte in te nemen.

Als twee lichamen dezelfde ruimte zouden kunnen innemen dan is er geen sprake meer van twee lichamen maar van één lichaam. Ook onze aura’s kunnen vermoedelijk niet volledig dezelfde ruimte innemen omdat er anders sprake zou zijn van één aura in plaats van twee. Er moet toch op zijn minst een verschil zijn in frequentie.

Als een golf en de snelheid waarmee die vibreert exact zou worden aangepast aan de frequentie van een andere golf dan is er spraken van één golf en niet twee. De ene golf is dan de andere golf geworden. Ik weet niet zeker of dit zo is. Ik heb alleen maar het vermoeden dat dit zo is. En waarom heb ik dit vermoeden?

Er kan, volgens mij, helemaal niets bestaan tenzij het verschilt van iets anders dat ook bestaat. Alle bestaansvormen zijn dan uniek. Ook dit is een vermoeden wat me toch enigszins aannemelijk lijkt.

Om wat meer duidelijkheid te brengen in het begrip liefde moeten we een onderscheidt maken tussen ware liefde en liefde zoals de meeste mensen het ervaren.

De liefde op menselijk niveau valt eigenlijk onder de categorie emotie. Het zijn emoties die je doen reiken naar iets of iemand. Je wilt er zo dicht mogelijk bij in de buurt zijn. Je wilt het aanraken. Je wilt het bezitten. Emoties zijn gevoelens die ontstaan bij waarneming.

De ware liefde is niet van deze wereld. Het ontstijgt emotie. Ware liefde is geen genegenheid of geneigdheid. Het heeft geen doel. Het stelt geen eisen. Het kent geen tijd.

Soms wordt er gedacht dat ware liefde een zeer hoge staat van bewustzijn is. Maar bewustzijn heeft niets te maken met ware liefde. Bewustzijn bestaat, naar mijn visie, uit slechts drie componenten met name: intentie, aandacht en emotie. Deze drie elementen vormen samen ons bewustzijn.

Omdat je iets wil genereer je aandacht en door aandacht ontstaat emotie. Deze drie elementen zijn interactief. Door emotie wordt je aandacht en intentie beïnvloed. Door aandacht wordt je intentie en emotie beïnvloed. Dit is hoe we waarnemen. Emotie is er de oorzaak van dat we op verschillende bewustzijnsniveaus opereren.

Als we ervan uitgaan dat ware liefde geen emotie kent dan heeft het niets te maken met bewustzijn. Het is meer iets waar we ons tot op een zeker niveau bewust van kunnen worden.

Door ons vermogen om waar te nemen kunnen we iets begrijpen. Maar begrijpen is zeer relatief. Met begrijpen bedoelen we dat we er ons iets bij kunnen voorstellen. Maar of die voorstelling ook echt waar is? Wat je met een voorstelling van zaken ook kan ondernemen het wil nog altijd niet zeggen dat het echt waar is.

Dan komen we op het probleem van de waarheid. Wat is waarheid?. Is er wel zoiets als waarheid?. Hier kan ik je verwijzen naar een eerder artikel. Niet schrikken, mocht je het willen lezen. Het is nogal confronterend materiaal. Je vindt het hier.

Willen we de ware liefde enigszins kunnen duiden dan zouden we andere begrippen kunnen gebruiken die net zo onbegrijpelijk zijn als liefde.

Nog zo’n ongrijpbaar iets is weten. Doordat we niets anders lijken te doen dan waarnemen zijn we vergeten dat we heel diep van binnen alles al weten.

Maar wat is weten?

Weten maakt bewustzijn of waarneming overbodig. Intuïtie en buitenzintuiglijke waarnemingen zijn nog altijd waarnemingen die ons dichter brengen bij weten.

Wat is nu het verschil tussen deze drie ongrijpbare begrippen.

Ware liefde

Zuiver weten

De ultieme waarheid

Ik denk dat er geen verschil is tussen deze drie begrippen. Er kan, denk ik, helemaal geen verschil tussen zijn omdat ze geen deel uit maken van ons bewustzijn en dus ook niet van dat waarvan we ons bewust zijn.

En toch zijn we er allemaal mee verbonden. We zijn er mee verbonden omdat dit onze ware aard is. We zijn allen één in de ware liefde. Daar is alles geweten en alles waar.

Bewustzijn kan alleen in gang gezet worden door niet weten. Als je iets niet weet dan wil je het wel of niet weten. Als je het wilt weten dan stijg je in bewustzijn. Als je het niet wilt weten dan zak je in bewustzijn. Zodra je het weet dan valt het bewustzijn daarop weg.

Als je kan autorijden dan weet je alle handelingen zonder dat je jezelf hiervan bewust moet maken. Je hoeft er niet meer bij te denken want je weet het. Ook al zijn dit mentale actiepatronen ze worden gedragen door het weten.

De ultieme doelstelling van de ziel is weten. Zodra de ziel alles weet is de ziel overgegaan in weten en bestaat de ziel niet meer afzonderlijk van weten.

Ware liefde, het zuiver weten, is waar iedereen bewust of onbewust naar streeft. Alleen emoties kunnen ons hiervan weg houden.

Nu zul je misschien denken dat emotieloze mensen niet bepaald getuigen van liefde voor hun medemens of hun omgeving. Emotieloze mensen zijn niet echt emotieloos Ze zitten vast in een bepaalde emotie waardoor ze geen inlevingsgevoel meer hebben.

Wij mensen kunnen niet emotieloos zijn. Emotie is een onlosmakelijk deel van ons bewustzijn en ons vermogen om waar te nemen. We kunnen in bewustzijn hooguit stijgen tot een niveau van neutraal denken.

Neutraal denken betekent dat je niet door je emoties wordt overspoeld. Positieve of negatieve emoties zijn niet in staat om je gezond verstand te beïnvloeden. Een neutraal denkend mens heeft controle over zijn of haar gedachten. De emoties die er zijn veroorzaken geen overdreven reiken of neiging om je terug te trekken..

Bij een neutraal denkend mens kan ware liefde beter tot uitdrukking komen. Die uitdrukking is op zich geen ware liefde maar wel een meer direct resultaat ervan.

De ware liefde is in ieder van ons. We zijn in wezen de ware liefde. Iedere keer als we een ander onze liefde ontzeggen verliezen we het contact met onze ware aard. Als je boos bent op je buurvrouw dan is je ware aard overschaduwd door de emotie van boosheid.

Het is instant karma. Je denkt slecht over een ander en op hetzelfde moment dat je deze slechte gedachten hebt, genereer je een slechte emotie die je los rukt van je ware aard.

We kunnen alleen in een betere wereld leven als we, ondanks alles wat ons is aangedaan of nog zal worden aangedaan, in staat zijn onze liefde voor onze medemens niet te verliezen. Elke slechte gedachte over jezelf of iemand anders veroorzaakt emoties die je ware aard verbergen.

Als we neutraal leren denken, zal de ware liefde zegevieren en creëren we een hemel op aarde.

Ik ben benieuwd hoe je hierover denkt. Laat het me gerust weten. Je hoeft het niet met me eens te zijn. Iedereen, die niet klakkeloos alles accepteert maar bereid is om zelf na te denken, ziet het toch altijd wel weer een beetje anders, of misschien wel helemaal anders.

Jouw mening is net zo belangrijk of onbelangrijk als de mijne. We hebben het hier tenslotte over de diepere levensvragen waar eigenlijk geen uniform antwoord op kan worden gegeven.

Wat je in dit artikel hebt gelezen, is mijn visie op het begrip liefde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.