Leiderschap

Wat een beladen onderwerp is dat. En wat zijn er weinig leiders die echt begrijpen wat leiderschap nu eigenlijk inhoud of zou moeten inhouden. Dit blijkt toch overduidelijk uit de chaos die de mensheid al zoveel duizenden jaren teistert.

Als er zoveel verkeerd kan gaan met het leiden van mensen dan zou je jezelf kunnen afvragen of het wel verstandig is om mensen te leiden. Hebben wij mensen wel leiding nodig? Kunnen we niet gewoon zelf verantwoording nemen voor onze omgeving en het welzijn van alles en iedereen? Dat is toch voor iedereen beter? Of heeft de mens gewoon leiding nodig?

Wat verstaan we onder leiderschap?

Hier twee woordenboekdefinities die ik van belang acht.

  1. Leiderschap is een proces waarbij een individu een groep van individuen beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken.
  2. Leiderschap is de positie die een leider in een bepaalde groep neemt. De leider probeert de beoogde doelen te bereiken, en de leden van de groep handelen onder zijn verantwoordelijkheid.

We kunnen de mensheid in twee categorieën verdelen, namelijk leiders en volgers. Met andere woorden een leider wil een bepaald doel bereiken en zijn volgers zorgen er samen met de leider voor dat dit doel ook daadwerkelijk wordt bereikt.

Een leider beïnvloed zijn volgers om het beoogde doel te bereiken. De vraag is echter of zijn volgers het doel van de leider ook willen bereiken. Het kan namelijk ook zo zijn dat de leider zijn volgers zo beïnvloed dat ze niet anders kunnen dan te volgen. In de politiek noemen we dit dictatuur.

Ook kan het zo zijn dat volgers niet echt door hebben wat nu eigenlijk precies het doel is dat de leider voor ogen heeft. Dat noemen we vaak mind control of hersenspoeling. We vragen ons dan zelfs niet meer af wat de gevolgen zijn wanneer we een leider volgen.

In onze samenleving worden leiders meestal gevolgd voor persoonlijk voordeel. We werken om de rekeningen te kunnen betalen. Geld verdienen wordt dan belangrijker dan waar je met je activiteiten aan bijdraagt.

Dit laatste kan wel gezien worden als de meest belangrijke oorzaak voor de toestand waarin de mens zicht bevindt. Het maakt niet uit of we de natuur en daarmee onze gezondheid benadelen, zolang we maar de rekeningen kunnen betalen maken we ons voorlopig maar even geen zorgen.

Ook de leiders denken daar vaak hetzelfde over. Zij worden weer geleidt door hun leiders die er ook weer hetzelfde over denken. Zolang ik mijn salaris maar heb ben ik tevreden. Of als ik maar hoger kom op de maatschappelijke ladder dan vind ik alles best.

Het is op zich geen onnatuurlijke reactie om voor jezelf te gaan of voor je gezin. We willen het allemaal graag goed hebben. Het is wel een soort van kortzichtigheid die de mensheid in bijna onoverkomelijke problemen heeft gebracht.

De verantwoordelijkheid voor het wel en wee van de mens wordt uiteindelijk afgeschoven op politieke leiders of, nog erger, wereldleiders. Die moeten ons maar zeggen wat we moeten doen. En als ze het niet goed doen dan is het allemaal hun fout. Toch? Volgens definitie twee van hierboven zijn wij niet verantwoordelijk voor wat we doen. We handelen ten slotte onder de verantwoordelijkheid van onze leiders.

Dit kan natuurlijk alleen maar uitlopen op een totale catastrofe waarbij we nu in een soort van eindstadium lijken te zitten. Of we gaan verantwoording opnemen voor het welzijn van iedereen en dat van de natuur of we gaan geconfronteerd worden met ramp en tegenspoed die zijn weerga niet kent. Iedereen die een beetje durft na te denken en buiten de, politiek correcte, lijntjes durft te kleuren kan dit gewoon zien aankomen.

Blijven we massaal onze kop in het zand steken dan zullen we ook massaal de gevolgen hiervan moeten dragen.

De wereldleiders, politici, elitaire geheime genootschappen, internationale bankiers en andere steenrijke machthebbers gaan het niet voor ons doen. De massa moet in beweging komen en stoppen om achter leiders aan te lopen die het belang van de mensheid en zijn omgeving niet dienen.

Volgers voelen zich veelal minderwaardig tegenover hun leiders. Leiders voelen zich vaak verheven boven hun volgers. Volgers kijken vaak op tegen hun leiders en leiders kijken vaak neer op hun volgers. Dit gedrag zit bij de mens ingebakken.

De invloed van leiders kan door het neerbuigend gedrag van hun volgers enorm toenemen. De verleiding tot het misbruiken van macht wordt dan steeds groter. Leiders worden machthebbers.

Waarom misbruiken zo vele machthebbers hun macht?

Dit is omdat ze al uit zijn gegaan van een foutieve conclusie namelijk dat ze meer zijn dan hun volgers. Omdat ze meer verantwoording dragen vinden ze zichzelf belangrijker dan de mensen die onder hun verantwoordelijkheid werken.

Dit is de volgende foutieve conclusie die door hen wordt gemaakt. Je bent niet belangrijker dan je onderdanen. Je hebt alleen maar meer verantwoordelijkheid dan je onderdanen.

Zonder mensen die voor je werken ben je tot niet veel in staat en kun je jezelf ook geen leider noemen. De mensen die je leidt bereiken jouw doel, niet jij als leider. Dus zijn zij even belangrijk zo niet belangrijker. Denk aan de dirigent van een orkest of aan de coach van een voetbalploeg.

Nu komen we op de vraag of leiders noodzakelijk zijn. Hebben we nu werkelijk leiders nodig die we moeten volgen? Je kunt dit niet met ja of nee beantwoorden.

De bedrijfsstructuur die holacrazy wordt genoemd heeft al geruime tijd bewezen te werken. En niet alleen in kleine bedrijven. Holocrazy werd ontwikkeld door Brain Robertson in 2008. Je vindt er hier alles over.

Een bedrijf kan dus weldegelijk perfect functioneren zonder leiders maar niet ieder bedrijf is eraan toe om op dit zelfbesturend systeem over te gaan.

Simpel gesteld betekent het namelijk dat iedereen een bepaalde rol vervuld in het bedrijf die niet altijd even vast omlijnd is. Dit betekent concreet dat werknemers volledig verantwoordelijk zijn voor wat ze op zich nemen.

Als je altijd een volger bent geweest in een bedrijf en gewend ben om precies omlijnde opdrachten uit te voeren die je door een meerdere worden opgedragen dan kan een dergelijk omschakeling je wel eens heel zwaar vallen.

Maar dit is nu precies het probleem van onze samenleving. Holocrazy kan mensen uit hun slavenrol halen. De meeste loonslaven zijn daar echter nog niet toe bereidt. Ze voelen zich veiliger als ze niet te veel moeten nadenken en gemakkelijk verantwoording kunnen afwimpelen op een ander.

Het is nochtans een nieuwe ontwikkeling in de bedrijfswereld die veel meer aandacht zou moeten krijgen omdat meer verantwoording nemen de enige uitweg is, en niet alleen in de bedrijfswereld maar in alle aspecten van de samenleving.

Je mag altijd reageren op mijn artikelen, ook als je het er niet mee eens bent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.