Hersenspoelen

Wat voor een raar woord is dat? Alsof je het brein met een sopje kan schoonvegen. Hoewel dit woord vaak wordt geassocieerd met sekten of met ideologieën betekent het, fundamenteel gezien, niets anders dan dat er wordt getracht gefixeerd gedachtegoed te vervangen voor ander gedachtegoed omdat vervolgens ook te kunnen fixeren.

Als je in iets geloofd dan heb je over dit geloof een georganiseerd stelsel van ideeën die je niet zomaar wilt veranderen. Als je geloofd dat er een boom in je tuin staat omdat je die boom al honderdduizend keer hebt gezien dan kan men je niet zomaar ervan overtuigen dat die boom er niet staat. Die boom die staat daar gewoon. Je kijkt uit het raam en je ziet die boom gewoon staan.

Het zal niet gemakkelijk zijn om zo iemand te hersenspoelen tot een punt dat hij geloofd dat die boom helemaal niet in zijn tuin staat.

Je kunt ideeën, op basis van directe waarneming, niet zo gemakkelijk manipuleren. Dat is met gedachten die niet, of niet helemaal, gebaseerd zijn op directe waarneming wel even anders. Daar kan behoorlijk gemakkelijk aan worden gesleuteld. En we doen dit allemaal.

Bij iedere discussie kan het gebeuren dat je over bepaalde ideeën begint te twijfelen. Je discussiepartner ziet het altijd wel even anders als dat jij het ziet. Door erover te praten kunnen ideeën veranderen waardoor beide partijen het toch weer een beetje anders gaan zien.

Men geeft dit niet altijd onmiddellijk toe maar er gebeurd altijd wel iets in de wereld van ideeën als er communicatie plaats vindt tussen twee of meer mensen.

Een andere populaire term voor hersenspoelen is het Engelse woord mind control.

Dit betekent eigenlijk min of meer hetzelfde. Deze term geeft wel onmiddellijk duidelijkheid over wat er eigenlijk gebeurd tussen mensen. We proberen controle te krijgen over de mind van een ander of anderen. We willen mensen zo manipuleren dat ze denken wat we willen dat ze denken zodat ze doen wat we willen dat ze doen.

Je kunt de termen hersenspoelen of mind control ook vervangen met mentale manipulatie.

Dit hoeft niet altijd als iets slechts te worden gezien. Zonder mentale manipulatie kun je een kind niet opvoeden. Tot het zevende levensjaar is het een en al mentale manipulatie. Een kind kan, tot die leeftijd, niet of nauwelijks iets beoordelen.

Er wordt tegenwoordig nog al gemakkelijk gezegd dat je niet over anderen moet oordelen. Is dat eigenlijk wel zo? Het lijkt mij geen werkbare manier van leven als je geen oordeel mag vellen over je medemens. Het is nog iets anders of je de mening die je hebt gevormd over iemand aan die persoon bekend wil maken of niet.

Kritiek wordt vaak moeilijk aanvaard. Ik heb hierover een artikel geschreven dat je hier kan nalezen.

Als je iemand beoordeeld dan oordeel je eigenlijk over wat hij-zij doet of zegt, niet de persoon op zich. Helaas voelt de persoon zich meestal aangevallen als je oordeel een veroordeling is over zijn of haar gedrag.

Mag je iemand dan niet veroordelen? Je veroordeelt niemand als je helder en duidelijk zegt wat je verwerpelijk vindt aan wat werd gezegd of gedaan. Je bent niet wat je doet. Dit gaat er bij de meeste mensen nog altijd niet in.

Maar het gaat hier over het manipuleren van mensen. Mind control dus.

We hebben nu gezien dat dit zowel gunstig als ongunstig kan zijn. De beste manipulators zijn mensen die leiding geven. Leiders kunnen we dan weer verdelen in mensen die leiding geven met woorden en mensen die leiding geven met daden. In de laatste categorie is het wel bijna altijd een combinatie van de twee.

In de eerste categorie (leiding geven met woorden) zullen mensen vaker geneigd zijn om oneerlijk te zijn. Je kunt nu eenmaal veel meer invloed uitoefenen met woorden dan met daden. Het onderbewustzijn speelt hier namelijk een belangrijke rol in.

Zonder gebruik te maken van het onderbewustzijn zouden mensen veel moeilijker te manipuleren zijn. Alle informatie die op ons af komt wordt in het onderbewustzijn opgeslagen. Dat waar je weet van hebt, kun je onder jouw controle houden. Dat waar je geen weet van hebt kan jou onder controle houden.

Ook dit laatste kan weer positief of negatief zijn. Je weet niet dat een bepaalde suggestie in je onderbewustzijn is geïnstalleerd. Bijvoorbeeld: Je bent lui. Dit kunnen we als een negatieve suggestie klasseren. Je merkt dat je niet veel zin hebt om iets te ondernemen maar je weet niet dat die suggestie dat veroorzaakt.

Hier een voorbeeld van een positieve suggestie: ‘Ik ben iemand die zijn afspraken nakomt’. Dit werkt in je voordeel als je het belangrijk vindt dat je zo bent.

Je kunt met de huidige media enorm veel invloed uitoefenen op het onderbewustzijn van mensen. Als je een bepaalde suggestie vaak herhaald met de nodige emotie dan zullen mensen daar op den duur naar gaan handelen zonder dat ze zich daar bewust van zijn.

Dit gebeurt natuurlijk op grote schaal. De TV, de computer en nu vooral de smart phone zijn uitstekende middelen om het onderbewustzijn van mensen te herprogrammeren zodat ze anders gaan denken of handelen. Leiders, zoals politici en zeker wereldleiders maken gebruik van alle mogelijke media om mensen te manipuleren.

Het wordt met de huidige technische communicatiemiddelen steeds gemakkelijker om de mensheid in een bepaalde richting te sturen. Dit brengt grote gevaren met zich mee. Wie zegt mij dat die richting de mensheid ten goede komt?

Je kunt tegenwoordig miljoenen, in de toekomst misschien zelfs miljarden mensen, beïnvloeden zodat ze op een door jou bepaalde manier gaan denken en handelen.

Misbruik maken van deze mogelijkheden kan de mensheid ten val brengen. En mocht je het nog niet door hebben dit is wat er op het moment gaande is. We worden massaal gehersenspoeld om die rare term nog maar eens te gebruiken.

Mensen met heel veel macht zijn maar voor een ding bang. Ze zijn bang hun macht te verliezen. Daarom zullen ze alles doen om hun macht over ons te behouden. Ze weten dat mind control het sterkste wapen is om mensen onder hun controle te houden.

Maar goed, wat kunnen we doen om niet alle macht uit handen te geven aan wereldleiders die hier misbruik van maken? In opstand komen?

Ik vermoed dat er maar een uitweg is die echt zal werken. We moeten niet alle verantwoording uit handen geven. We moeten zelf weer meer verantwoording gaan nemen voor wat er om ons heen gebeurd. We moeten ons iedere keer opnieuw afvragen of dat wat men van ons wil wel ethisch verantwoord is.

Hoe bepaal je of iets ethisch verantwoord is? Wat bedoelen we eigenlijk als we spreken over ethiek. Het is een woord wat maar door weinig mensen in de mond wordt genomen. Als je aan mensen op straat zou vragen wat ethiek is dan zijn er, denk ik, maar weinig die daar een zinnig antwoord op kunnen geven.

Hier vind je een aantal definities. Je kunt je eigen definitie eraan toevoegen op die site. Ik heb dat gedaan. Bekijk het maar eens als je wilt.

Ik vind dat je niet van ethisch verantwoord gedrag kan spreken als je de natuur of je medemens te veel schade toebreng. Je kunt het toebrengen van schade zeker niet altijd vermijden. Maar het getuigt, mijns inziens, van ethisch gedrag als je een besef hebt van hoever je kan gaan.

Op gras lopen brengt schade toe aan het gras. Is het dan onethisch om op gras te lopen? Ik denk van niet. Chemisch afval in de natuur dumpen valt dan weer wel onder teveel schade aanbrengen aan de natuur. Het is soms best wel moeilijk om een lijn te trekken tussen wat nog wel als schadelijk moet worden gezien en wat niet. Toch kan het helpen om de mensheid en haar relatie met de natuur als belangrijkste leidraad te nemen.

Als we dat doen en we gaan met steeds meer mensen zelf verantwoording nemen voor onze omgeving en voor elkaar dan kunnen we als mensheid een hemel op aarde creëren.

Is het goed voor iedereen en brengt het niet te veel schade toe aan de natuur.

Dat is het enige criterium wat er echt toe doet. Wetgevers zouden dit altijd als maatstaf moeten nemen. Dan krijgen we zinnige wetgeving en zijn er ook niet zoveel wetten meer nodig.

Misschien iets om over na te denken. Laat mij eens weten hoe jij dit ziet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.