Wat is Karma?

Veel mensen weten tegenwoordig wel wat dat is. Maar er zijn zeker ook mensen die geen idee hebben wat daarmee wordt bedoeld. Een groot deel van de mensen die er wel van gehoord hebben denken waarschijnlijk dat het onzin is. In bepaalde religies is men er vast van overtuigd dat het echt bestaat en zeker geen onzin is.

Dus ga ik hier wat uitleg over geven en er mijn visie aan toevoegen.

Het woord komt oorspronkelijk uit het Hindoeïsme en betekende aanvankelijk daad of actie. Later werd deze betekenis uitgebreid door de gevolgen van een daad of actie eraan toe te voegen.

Dus kunnen we karma definiëren als de wet van oorzaak en gevolg. Elke oorzaak creëert nu eenmaal een gevolg. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Karma heeft betrekking op wat mensen denken en doen. Elke gedachte en elke handeling creëert een effect. Dit effect kan als goed of slecht worden gezien en alle gradaties daar tussenin.

Nu is men in verschillende religies, die deze term hanteren, van mening dat als je een ander iets aandoet dit of iets soortgelijks jou ook zal overkomen. Dit gaat zelfs zo ver dat als je een heel leven lang de beest uit hangt je er toch niet mee weg zal kunnen komen.

Men gaat er namelijk van uit dat er zoiets is als reïncarnatie. Je leeft dan meerdere levens. Als je anderen slecht behandeld in dit leven zal jij in een volgend leven door anderen slecht worden behandeld. Dit is wat men onder karma verstaat in het Hindoeïsme en Boeddhisme.

Dit geld ook andersom. Als je goed bent voor je medemens zal je goed behandeld worden door je medemens.

Nu zullen de mensen die niet in reïncarnatie geloven misschien denken dat ze er goed vanaf komen. Als je jezelf misdraagt en je kunt er mee weg komen zonder gestraft te worden dan kan jou niets overkomen want je leeft ten slotte maar één keer.

Het is natuurlijk geen kwestie van geloven of niet geloven. Het is zo of het is niet zo, wat je ook gelooft. Als je sterft zul je het weten.

Er zijn echter heel veel redenen om aan te nemen dat wij niet echt dood zullen zijn als we sterven. Er zijn al zoveel mensen die bijna dood zijn geweest en hiervan getuige hebben gedaan dat je dit niet meer kan blijven afdoen als hallucinaties. Hoe kun je iets hallucineren als je hersenen stil liggen. Maar je moet mij niet geloven. Het internet staat er vol van.

Maar je hoeft die mensen ook niet te geloven. Je hoeft je alleen maar te realiseren dat je geen lichaam bent maar een waarnemer die waarneemt via zijn/haar lichaam. Als jij als waarnemer los van je lichaam bent neem je nog altijd waar.

Volgens heel wat bronnen ben je dan in een etherisch lichaam. Dit lichaam ziet er min of meer hetzelfde uit als je stoffelijk lichaam alleen is het niet stoffelijk.

Je bevindt je dan in het tussenlevens gebied vanwaar je weer kan incarneren in een nieuw leven op aarde.

Misschien vind je dit allemaal doodeng en wil je hier helemaal niet over nadenken. Maar toch denk ik dat het in je voordeel kan zijn om hier toch even stil bij te staan. Ten slotte gaan we allemaal dood. Het is nu eenmaal niet zo dat doodgaan jou niet kan overkomen en dat je er daarom geen boodschap aan hebt.

Je kunt dan maar beter iets meer weten over wat je te wachten zou kunnen staan. Hierdoor neem de angst om te sterven ook wat af.

Nu zou je natuurlijk je zelf kunnen afvragen van ‘wie ben ik nu eigenlijk als ik in een etherisch lichaam ben na mijn dood?’

Allereerst wil ik erop wijzen dat je op dit moment ook aanwezig bent in dat etherisch lichaam. Dit lichaam neemt ongeveer dezelfde ruimte in als je stoffelijk lichaam. Bij de dood maakt dit etherisch lichaam zich los van je stoffelijk lichaam. Zodra die verbinding is verbroken is er geen weg meer terug en zal je stoffelijk lichaam afsterven.

Wie je bent is geen simpele vraag om te beantwoorden. Je bent de waarnemer in je etherisch lichaam. Laten we het daar maar even op houden. Als er geen waarnemer was dan zouden die mensen met een bijna doodervaring geen waarnemingen hebben in hun bijna dood toestand.

Terug naar het onderwerp karma. Is het waar dat alle rottigheid die je uithaalt jou uiteindelijk ook zal overkomen? We weten ten slotte dat er genoeg mensen zijn die zich een heel leven hebben misdragen en er nooit echt voor zijn aangepakt.

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we nog een beetje dieper gaan kijken naar het mysterie van de dood. Wat ik je nu ga vertellen, hoef je helemaal niet te geloven. Ik weet ook niet met absolute zekerheid of het waar is, maar het is in ieder geval een verklaring waar ik mee kan leven.

In het tussenlevensgebied worden we ons bewust of bewuster gemaakt van ons aards bestaan. We gaan in detail zien wat we goed en wat we fout hebben gedaan. We gaan met die kennis een nieuw leven uitstippelen en worden opnieuw geboren om ons karma in te lossen. Dit wil zeggen dat we terug in balans willen komen. Om iets nadeligs te ervaren moeten er ook weer daders zijn die je dit aandoen. Als dit zo is, dan is karma dus een eindeloze lus van oorzaak en gevolg waar we nooit uitgeraken.

Je ziet dit allemaal gebeuren in het menselijk bestaan. Daders die slachtoffers worden en slachtoffers die daders worden en zo gaat het maar door. Er komt geen einde aan.

De Wet van Karma houdt ons gevangen in een eindeloze strijd als we met elkaar en onze omgeving niet liefdevol omspringen.

Alles wat afwijkt van liefdevolle creatie veroorzaakt deze vicieuze cirkel waardoor iedere samenleving constant blijft ontsporen.

Is er dan geen uitweg? Moeten wij altijd boeten voor wat we anderen aandoen? Moeten we altijd slachtoffer zijn van anderen omdat we eerder zelf in de fout zijn gegaan?

Er is maar één mogelijkheid om de wet van karma op te heffen. Als genoeg mensen die mogelijkheid benutten, dan leven we in een totaal andere wereld.

Het zijn alleen de deugden die ons kunnen verlossen van een slecht karma. Er bestaat geen andere mogelijkheid. Wij kunnen alleen een betere samenleving creëren door de deugden te leren beoefenen.

En wat zijn de deugden die onze vicieuze cirkel kunnen doorbreken?

Hier heb je de belangrijkste op een rij:

Vergeving

Nederigheid

Moed

Dankbaarheid

Compassie

Begrip

Eerlijkheid

Als je iets gedaan hebt dat schade heeft veroorzaakt bij anderen of in je omgeving, moet je dit eerst kunnen inzien. Je moet in staat zijn om te erkennen dat je dit hebt gedaan. Je moet het dus niet ontkennen. Als je eerlijk en nederig bent en begrip kan opbrengen voor je misstap, zal het gemakkelijker zijn om jezelf te vergeven. Het vergt vaak moed om dit te doen.

Je moet ook compassie kunnen voelen voor wie je hebt benadeeld. Als je het weer goed maakt zal je vaak dankbaarheid ervaren. Je kunt ook dankbaar zijn als je in staat wordt gesteld om het goed te maken.

Als je dit leest en je voelt een zekere weerzin in je opkomen dan kan ik dat begrijpen. Het is niet gemakkelijk om de deugden te beoefenen. Het kan zelfs zeer veel moed vergen om dit te doen. Maar er is geen andere weg om je van een negatief karma te verlossen.

Niemand kan dit voor je doen. Je kunt net zo lang door blijven gaan met het creëren van een negatief karma als je zelf wilt. Bij veel mensen zijn de deugden nog geen optie.

Ze kunnen dit niet opbrengen. Zij moeten dus nog langer met hun gezicht tegen de muur blijven lopen. Uiteindelijk zal iedereen beseffen dat er geen andere weg is die naar een leefbare samenleving leidt.

Wij mensen hoeven niet via de wet van karma te leren hoe met elkaar om te gaan. Wij kunnen kiezen om onze ware aard te doen zegevieren. Onze ware aard is liefde. Liefdevol met elkaar en met de natuur omgaan is wat we doen als we de deugden beoefenen. Zo ontstaat er een wereld waarin iedereen het naar zijn zin heeft. Een soort hemel op aarde.

Is dat niet iets om naar te streven? Het kan echt en het zal ook uiteindelijk zo gaan. Daar ben ik van overtuigd.

Laat me eens weten of jij er ook zo over denkt. Misschien zie je het anders en dan mag je dat natuurlijk ook laten weten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.